headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 19/06/2024 - Ngày 14 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

"ÐẦU ÐÀ ÐỆ NHẤT" CHƠN KHÔNG

daudadenhatTừ lúc Tu viện Chơn Không có Trụ trì, người Trụ trì có một vai trò rất quan trọng.

Trụ trì Chơn Không, Thầy Thích Phước Hảo, người Thiền sinh Khóa I, cũng là Thiền sinh trưởng tràng. Thầy là người anh cả trong gia đình Chơn Không, là trưởng tử Chơn Không.

Trong tư cách, Thầy là người mẫu mực, có tấm lòng phụng sự kẻ bề trên, nâng đỡ kẻ dưới. Người mà Viện chủ đã cho là Ðầu Ðà đệ nhất.

 Với Thầy Viện chủ một lòng kính nể trung kiên.

Với huynh đệ luôn để tâm chăm sóc nâng đỡ dắt dìu.

Với tư cách như vậy, Thầy Phước Hảo đã thay mặt Thầy mình, thế chỗ huynh đệ gánh việc Chơn Không… Trụ trì Chơn Không, đây là một việc thật nặng nề trong 10 năm qua.

Biết bao là nỗi khó! Biết bao là sự trái ngang! Biết bao là điều ngoắt ngoéo, ngõ ngách hiểm nguy… Thầy phải đương đầu.

Từ việc điều hòa nội bộ đến việc đối ngoại xóm giềng, xã hội, đối với chánh quyền… đã bao chuyện phải đặt ra. Trụ trì đa sự là vậy!

Trụ trì vì thế có thể gọi là: làm dâu trăm họ!

Quả thật giờ ngủ, giờ nghỉ, nửa đêm, nửa hôm, có việc gì cũng kêu, cũng réo Trụ trì. Lắm lúc Trụ trì lại bị lôi đi làm việc cả ban đêm, vì Trụ trì là chủ hộ, là tổ trưởng tổ dân phố, rồi cũng là tổ trưởng "ngành" công nghiệp (sản xuất tương). Thầy đã lắm việc nên cũng nhiều chuyện.

Phải chân thành, phải kiên nhẫn, phải gan dạ, phải có trí, khéo léo lắm mới được một vị Trụ trì như thế. Ðã biết bao nhiêu chuyện phức tạp xảy ra trong cuộc sống mấy năm qua.

Ở trong bầu trời u ám, mây phủ chớp giăng sấm bủa, Thầy phải tự giữ lấy thân và giữ lấy những liên hệ quanh Thầy, giữ được bình an tất cả, đó là điều thật khó khăn, là việc khó làm, là điều hay ho biết bao.

Thầy Trụ trì Chơn Không đã trải qua những nỗi thăng trầm của cuộc sống, Thầy đã giữ vững được tư cách tác phong. Ðạo lực không vì thế mà thất thoát. Với công hạnh đó đã tạo nên công đức cho Thầy. Và rồi theo đó đạo hạnh Thầy lại thêm cao.

Việc tu hành ngày thêm rộng mở, trí lực ngày thêm bén nhạy. Tâm hạnh được thành tựu. Sở hành của người được tốt đẹp.

Dù công việc bề bộn, Thầy vẫn dành thì giờ gia công dịch thuật để gọi là đáp đền ơn người giảng dạy. Thầy đã dịch:

Ngũ Ðăng Hội Nguyên Tiết Dẫn và Vô Tướng Tụng Giảng Thoại.

Với dịch phẩm "Vô Tướng Tụng Giảng Thoại" được truyền rộng rãi. Ðây là quyển sách nói lên Tông chỉ Tào Khê chính thống.

[ Quay lại ]