headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 20/02/2019 - Ngày 16 Tháng 1 Năm Kỷ Hợi - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2019  Mongxuan
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

CHÙA TÂY TẠNG

 Vị Trưởng đoàn nhất định hướng dẫn chúng tôi đến chùa Tây Tạng. Chùa này rộng, lớn, biểu đạt được nét nghệ thuật văn hóa Tây Tạng, và còn một điều nữa, đó là mức độ sâu lắng của tâm linh mà bất cứ ai đến đây cũng đều bị thu hút.

Có nhìn từng đợt sóng biển lớn nhỏ nhấp nhô liên tục tràn phủ vào bờ không dứt. Có quán xét hết thảy sự vật trong thế gian đều phải trải qua những giai đoạn hết thịnh rồi suy. Có chiêm nghiệm từng dòng tư niệm vui buồn được mất liên tục không ngừng trong tâm tôi cũng như của mọi người.  Để biết rõ ngay mỗi phút giây, ngay trong từng hơi thở, chúng ta bị buộc ràng trong vòng sinh tử, đâu phải đợi đến lúc lìa trần, cũng đâu phải chỉ một đời mà xong. 

                    Tóc tôi bạc, chân tôi đi không vững,
                    Nhưng niềm tin thì vững chãi Thái sơn.
                                                                           
(Sc T.C)


TINH XÁ KỲ HOÀN

                            Trải thân lạy tạ nghìn ân trọng
                            Cúi mặt thầm ghi vạn đức dầy. (Trích...)

Hương thất, Tinh xá, Tăng phòng, Hồ tắm đều không còn, chỉ còn lại những đống gạch vụn đổ nát, nền gạch loang lỗ. Đúng là các pháp từ duyên sinh và do duyên diệt mất. Không ai phiền, không ai giận, cũng không cất tiếng than van: "Tạo hóa gây chi cuộc hý trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương"… (BHTQ) Ngoài kia bức tranh thiên nhiên vẫn hồn nhiên sống động, nắng vẫn trải mình ấm áp trên từng lá cây ngọn cỏ, trên từng khu di tích đang dần được phục hưng. Nếu ai hỏi bạn ước mơ gì? Thật chẳng mơ ước nào hơn là được thấy quang cảnh sinh động của thời Phật còn tại thế nơi đây, giống như Tổ Ưu-ba-cúc-đa ao ước được diện kiến tôn dung Đức Thế Tôn, Ma Ba-tuần giả hiện hình Thế Tôn như thật, Tổ quên lời hứa, tâm thành kính lễ, Ma liền biến lại hình cũ.

Xá-vệ là kinh đô của bộ tộc Koshala. Tinh xá Kỳ Viên là nơi Đức Phật ngự trong 25 năm cuối trước khi ngài Bát Niết-bàn. Có rất nhiều bài kinh do Ngài thuyết giảng tại đây và đã được kết tập trong kinh tạng và luật tạng.

[ Quay lại ]