headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 10/04/2021 - Ngày 29 Tháng 2 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Giỗ Tổ lần thứ 42- Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa

hinh00Sáng ngày 20 tháng chạp năm Giáp Ngọ (08/02/2015). Là ngày cúng giỗ lần thứ 42 cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu. Đúng 9 giờ sáng toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử vân tập đông đủ về nhà Tổ, thành kính, trang nghiêm khai lễ cúng giỗ Tổ. Buổi lễ chính thức bắt đầu với các nghi thức tụng kinh, dâng hương, dâng trà, toàn thề chư Tăng, Ni và Phật tử thành tâm hướng về Tổ sư đảnh lễ cúng dường.

 Toàn thể đại chúng vô cùng hoan hỷ, cung nghinh Hòa Thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ quang lâm đến Tổ Đường chứng minh buổi lễ. Hòa thượng trụ trì Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu thượng Nhật hạ Quang tuyên đọc công hạnh Tổ sư nhằm nhắc nhở hàng học hậu suốt đời ghi nhớ để nỗ lực tu học, noi gương Tổ sư và Hòa thượng Ân sư làm tròn sứ mệnh của người con Phật.

Buổi chiều, Hòa thượng trụ trì và chư tăng đã Tồ chức Lễ Quy Y và truyền trao 5 giới cho hơn 200 Phật tử nhân dịp về dự lễ cúng giỗ Tổ.

Một số hình ảnh buổi lễ cúng Giỗ Tổ lần thứ 42

Lễ tiên thường tối 19 tháng chạp Giáp Ngọ (07/02/2015)

(hình ảnh do PT Đăng Chân - Đăng Tuấn cung cấp)

 

[ Quay lại ]