headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/07/2024 - Ngày 8 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

Niềm Vui Mùa An Cư

LỜI ĐẦU SÁCH

 Ngày xưa khi Phật còn tại thế, ba tháng mùa mưa được xem là thời gian quan trọng nhất để tăng đoàn an trú nỗ lực công phu. Thành tựu thánh quả là mục tiêu cao nhất, mà hàng đệ tử xuất gia của đức Phật xưa cũng như nay phải thực hiện cho bằng được.

Vào đầu mùa này, chư Tỳ-kheo đến đảnh lễ Thế Tôn xin đề mục hành trì cho chính mình. Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng đệ tử, trao cho mỗi vị đề mục thiền quán, với lời răn nhắc cố gắng thực tập. Mang Thánh huấn này đi vào rừng, vào các trú xứ, các thầy đã biến ba tháng an cư thành đài hoa chánh giác dâng lên cúng dường đấng Điều Ngự Sư.

Ngày nay, nối tiếp truyền thống ấy, mùa Hạ trường đối với chư Tăng Ni trở thành mùa trú xứ lan nhã. An cư để sống trở lại với chính mình đã trở thành tâm nguyện, thành nguồn vui của Tăng già. Và vì thế, niềm vui mùa an cư chính là những dấu ấn còn lại của đời sống Tăng già, mặc cho dòng thời gian nghiễm nhiên tuôn chảy không cùng.

Ở đây, chúng tôi xin được làm một người bạn đồng hành với tất cả chư huynh đệ, cùng sẻ chia những đoạn tân khổ trên bước đường tu tập, với chí nguyện “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” của những người con Phật.

Rất mong được sự đồng cảm và chỉ giáo của chư pháp hữu khắp muôn phương.

Thiền viện Thường Chiếu, 15/04/ Mậu Tý
PL. 2552 – DL. 2008
Tỳ-kheo THÍCH NHẬT QUANG

 

[ Quay lại ]