headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 28/02/2021 - Ngày 17 Tháng 1 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 055. - VẼ ĐƯỢC HÌNH TA CHĂNG ?

55.VehinhchangduocSư sắp tịch, gọi chúng lại bảo:
- Có người vẽ đặng hình (chân dung) ta chăng?
Trong chúng cùng nhau đem hình đã vẽ đến trình đều chẳng khế hợp ý Sư.
Phổ Hóa ra thưa:
- Con vẽ đặng.
Sư bảo:
- Sao chẳng trình tương tợ cho Lão Tăng?
Phổ Hóa liền nhào lộn rồi ra.

Sư bảo:
- Gã này về sau chụp gió chạy loạn đây này!

BÌNH:
Phổ Hóa khéo tả hình thầy! Tuy nhiên kiểm điểm lại, rốt cuộc tả vẫn không thành. Vì sao? Nếu cho "nhào lộn!" đó là phải, về sau, khi đất nước phân ly há tránh khỏi chụp gió chạy loạn hay sao? Vậy phải thấy thế nào?
- Nếu có tôi lúc ấy liền một gậy đập tan không còn dấu vết, để cho muôn đời nhớ mãi không quên?
 

[ Quay lại ]