headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 19/06/2024 - Ngày 14 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Ánh Đạo vàng Như Lai

TLCG

   
 

Kính dâng Trưởng lão Thiền sư Thích Thanh Từ
  Viện chủ khai sơn Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Tân Phước, Tiền Giang

Chúc Tiền Giang, chúc Việt Nam

Mừng nhân sanh  - đóa Ưu-đàm long lanh

Lễ tạ Tam bảo hóa thành

An lạc chánh báo thiên sanh ta bà

Vị thiền vi diệu Tăng-già

Phật thiền mầu nhiệm hiện tòa hồng ân

Thánh từ bi pháp xa luân

Tích xưa “tùng địa” hiển thần hoằng dương

Tứ tướng “dũng xuất” khai đường

Động chuyển thị xứ ngát hương thế trần

Tâm trung rạng rỡ tinh thần

Thiền quang chiếu diệu vạn phần hòa quang

Viện Lăng-già, rực ánh vàng

Trúc thiêng xanh biếc tịnh nhàn đạo thiêng

Lâm tuyền óng ánh nhiệm huyền

Chánh chơn muôn thuở mối giềng thiền gia

Giác Hoàng Điều Ngự thăng hoa

Tại nhân gian đẹp hằng sa sử mầu

Tiền Ấn… nối Việt tâm giao

Giang hà tứ hải nhịp cầu mười phương

Việt siêu ngàn vạn thiên hương

Nam bang phúc địa lạc thường báo thân.

 LAMINAT-20.4-x-29

 

 

1. ĐẢN SANH

Phật xưa thị hóa độ trần

Ca-tỳ-la-vệ… ứng thần hoằng dương

Phật nay hiển hóa mười phương

Tiền Giang - Tân Phước… sáng gương đạo vàng

Thiền viện Chánh Giác nghiêm trang

Đản sanh hiện tướng rỡ ràng thiền gia

Đài sen bát ngát hương sa

Bảy tòa thất bảo Ba-la-mật thiền
 

Mỗi bước đi, mỗi thắng duyên

Ngã như thị ngã, hiện tiền tâm tông.

 

2. THÀNH ĐẠO

Ngai vàng điện ngọc ảo hồng

Trần gian trải nghiệm dòng sông thế trần

Kính nhớ nghĩa trọng - Tứ ân

Một lòng một dạ tinh thần dồi trau

Tham sân si… quyết gọt bào

Thất tình lục dục cuộn trào đảo điên

Chấp thủ nhân, ngã… cái triền

Đoạn lìa bỉ, thử… vượt lên chính mình!

Ma-ha Bát-nhã tâm kinh

Thường, Lạc, Ngã, Tịnh huyền linh nhiệm mầu.

 

3. CHUYỂN PHÁP LUÂN

Ta bà vạn dặm rừng sâu

Nhân sanh vô lượng não sầu vô minh

Nghiệp duyên danh lợi tiền tình

Tháng ngày nung nấu điêu linh khốn nàn

Vô thường, khổ lụy… trái oan

Trầm luân nhân quả, ngập tràn mênh mông

Biển đời chìm nổi long đong

Trí tuệ soi sáng ngược dòng thức tâm

Tứ diệu đế pháp thậm thâm

Phật thương khai thị… thoát lầm phá mê!

 

4. NHẬP NIẾT-BÀN

Ngàn năm sanh tử đi về

Sanh, già, bệnh, chết… khứ hề nhàn du

Sơ quả, Nhị quả… điều nhu

Tam quả, Tứ quả… Trượng phu thanh lòng

Duyên giác, Bồ-tát… tịnh không

Thường, Lạc, Ngã, Tịnh… tông phong Niết-bàn

Việt Nam - Ấn Độ… đạo tràng

Tứ động tâm - Ánh đạo vàng Như Lai.


 

TV. Trúc Lâm Chánh Giác, 7-8-Mậu Tuất (2018)

 Trần Quê Hương

 

[ Quay lại ]