headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/07/2024 - Ngày 8 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Đại lễ Vu Lan Tân Mão tại TVTL Sùng Phúc

Sáng ngày 8 tháng 7 năm Tân mão ( nhằm ngày 9/8/2011),Tăng Ni  Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã long trọng cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2555, Dương Lịch 2011. Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Thông Quán - TVTL Yên Tử, TT Thích Thông Hiền, TT Thích Thông Đạt - Trưởng lão TVTL Sùng Phúc,  ĐĐ Thích Kiến Nguyệt - Trụ trì TVTL Tây Thiên, ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc, ĐĐ Thích Trúc Thông Tánh - Trụ trì TVTL Hàm Rồng cùng chư Tôn  đức Tăng ni từ các Thiền viện và hơn 6000 Phật tử từ các đạo tràng.

Nhớ ơn và đền ơn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong tứ đại trọng ân mà người Phật tử có bổn phận phải đáp đền thì công ơn cha mẹ là cao sâu hơn nhất.

Với ý nghĩa thâm sâu cao cả đó, tất cả những người con Phật đã cùng hội tụ về dưới mái già lam Thiền viện Sùng Phúc, vâng lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh muôn đời của Tôn giả Mục Kiền Liên, gội lòng trong sạch, với tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, chư Tôn đức hiện tiền  để tỏ lòng thành kính biết ơn, sau nương nhờ oai đức của Chư Tăng đồng nhất tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nương vào oai lực này mà rời xa đường dữ sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long biết quy hướng về ba ngôi Tam Bảo.

Buổi lễ  đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Trước khi nghi lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc đã có bài thuyết giảng về ý nghĩa Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật đối với cha mẹ theo đúng tinh thần hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu tâm và hiếu đạo.

Trong phần nghi thức chính thức Lễ Vu Lan, sau phần dâng hoa cúng dường chư Tôn đức, Phật tử Pháp Minh Tấn, đại diện các Phật tử đã dâng lời thỉnh cầu khai lễ Vu Lan.

Sau ba hồi chuông trống Bát Nhã ngân vang khai Lễ Vu Lan báo hiếu, Phật tử Toàn Đức, Trưởng Đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc cùng  toàn thể đạo tràng đồng dâng lời phát nguyện nhân mùa vu Lan báo hiếu. Lời phát nguyện vang vọng toàn thể đạo tràng và lay động trong tâm can mỗi người con Phật.

Tiếp theo, Phật tử Từ Thuận, đại diện toàn thể đạo tràng đã tác bạch dâng ý cúng dường lên Chư Tôn đức, bầy tỏ tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc của các Phật tử.

Nghi lễ cài hoa hồng trong nền bài hát" Bông hồng cài áo" gây xúc động lớn  cho toàn thể đạo tràng.Mọi người tham gia cùng lắng lòng hướng về cha mẹ mình, dù còn hay mất, để thành kính tri ân, thành kính dâng lên cha mẹ mình đức hiếu hạnh của mình.

                                    Hồng vàng dâng Phật pháp tăng
                                    Hồng đỏ dâng mẹ cha mừng Vu Lan
                                    Hồng trắng xúc động bàng hoàng
                                    Con côi cút mẹ lại càng xót xa
                                    Hồng hường còn mẹ mất cha
                                    Nép bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thương.

Kết thúc buổi lễ là Nghi lễ Tụng Vu Lan của Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng.

Buổi chiều là Lễ quy y Tam Bảo với sự tham gia của hơn 1000 Phật tử.

Một số hình ảnh buổi lễ 

Image

Image
Toàn thể đạo tràng từ trong chánh điện...

Image
Ngoài hành lang..

Image
Bên trong Tổ đường

Image

Image
Bài pháp về ý nghĩa Vu Lan của ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Chư Tôn đức Tăng quang lâm Tổ đường cử hành lễ Vu Lan

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Chư Tôn đức chứng minh

Image
Image
Image
Image
Image

Image
Dâng hoa cúng dường

Image
Image
Image
Image
Image

Image
Phật tử Pháp Minh Tấn đại diện toàn thể đạo tràng dâng lời thỉnh cầu khai lễ Vu Lan

Image

Image
Phật tử Toàn Đức cùng toàn thể đạo tràng dâng lời phát nguyện nhân mùa Vu Lan Báo hiếu

Image
Tất cả đều chí thành phát nguyện

Image
Image

Image
Văn nghệ cúng dường của Đoàn Thanh niên PT Trần Thái Tông

Image

Image
TT.Thích Thông Quán ban đạo từ

Image

Image
Phật tử Từ Thuận thay mặt đạo tràng tác bạch dâng y

Image

Image
Dâng y cúng dường chư Tôn đức

Image

Image
Nghi thức cài hoa hồng. Chư Tôn đức cài hoa hồng vàng

Image
Image
Image

Image
Nghi thức cài hoa hồng cho các Phật tử

Image
Ai cũng xúc động khi nghĩ đến công ơn cha mẹ

Image
Image
Image

Image
Dù hồng đỏ hay hồng trắng...

Image
Ơn nghĩa sinh thành chúng con không thể quên...

Image
Bài hát cúng dường của Phật tử Thiện Duyên dành cho những người cài hoa trắng

Image
Image

Image
Quan khách dâng hương

Image
Image

Image
Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật cử hành khóa tụng Vu Lan

Image
Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
Image
 
 - ( Theo tvsungphuc.net ) -

 

[ Quay lại ]