headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

161 - Lặc Ðàm như thủy ngân

泐 潭 藥 汞

Lặc Ðàm dược hống

雲 門 丹 砂

Vân Môn đơn sa

黃 蘗 無 多

Hoàng Bá vô đa

歸 宗 較 些

Qui Tông giảo ta

643. — Lặc Ðàm như thủy ngân

Thiền sư Hoàng Long Nam nương Thiền sư Hoài Trừng ở núi Tam Giác. Hoài Trừng vừa trông thấy Sư liền chấp nhận cho ở.

Sau đó, Hoài Trừng dời về trụ Lặc Ðàm, Sư cũng đi theo. Hoài Trừng chia cho Sư một phần nhiệm vụ trong việc độ chúng tăng. Thiền sư Văn Duyệt ở Nam Xương mỗi khi đến Lặc Ðàm thấy như thế, khi trở về nằm, than:

– Huệ Nam là nhân tài trong đạo nhưng rất tiếc là chưa gặp được sự tiếp dẫn của Thiền sư chính tông.

Nhân dịp, Sư và Văn Duyệt cùng đi Tây Sơn, ban đêm dừng lại để nghỉ, hai người bàn về pháp đạo Vân Môn, Văn Duyệt nói:

– Thiền sư Hoài Trừng tuy là con cháu Vân Môn, nhưng pháp đạo lại khác.

Sư hỏi:

– Khác ở chỗ nào?

– Vân Môn như đơn sa đã luyện được chín lần, đem nhỏ vào sắt, sắt biến thành vàng; còn Hoài Trừng như thủy ngân nhìn thấy tuy đẹp mắt, nhưng để vào lò liền chảy!

Sư nổi giận cầm chiếc gối ném vào Văn Duyệt. Sáng ra, Văn Duyệt xin lỗi Sư, rồi nói:

– Chí khí Vân Môn như vua, cam chịu tử ngữ sao? Hoài Trừng có pháp dạy người là tử ngữ. Tử ngữ mà cứu sống người được sao?

Nói xong, Văn Duyệt liền bỏ đi. Sư níu lại, nói:

– Nếu vậy thì ai hợp ý Thầy?

– Thạch Sương Sở Viên thủ đoạn vượt hết các nơi khác, ông muốn yết kiến ngài thì không nên chậm trễ.

Sư thầm nghĩ: “Ðây là việc lớn của người hành cước. Văn Duyệt là đồ đệ của Thúy Nham mà bảo mình yết kiến Thạch Sương. Như mình gặp ngài thì mình được chứ Văn Duyệt có được gì đâu!”. Trong ngày hôm ấy, Sư liền sửa soạn hành trang chuẩn bị lên đường.

(Theo: Tăng Bảo truyện.)

644. — Vân Môn như đơn sa

Xin xem hạng mục 643: “Lặc Ðàm dược hống”.

645. — Hoàng Bá không có nhiều

(Theo: Lâm tế lục.)

Xem thêm tắc 18: “Ðại Ngu tam quyền”.

646. — Qui Tông hơn một chút

Thiền sư Trí Thường ở chùa Qui Tông, Lô Sơn. Hoàng Bá nói:

– Mã Ðại sư sản xuất ra tám mươi bốn vị thiện tri thức. Mỗi vị này khi được hỏi đến liền đối đáp một cách chậm lụt, chỉ có Qui Tông là khá hơn một chút!

(Theo: Quảng Đăng lục.)

[ Quay lại ]