headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 04/08/2020 - Ngày 15 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

CHÂU MA NI

Lúc đức Phật ở trên Hội Linh Sơn, trong tay cầm một hạt châu tùy sắc hỏi Thiên vương bốn phương :
- Các ông xem, hạt châu ma-ni này màu gì ?
Thiên vương bốn phương xem xong, mỗi vị nói xanh, vàng, đỏ, trắng không đồng nhau. Đức Phật bèn đem châu ma-ni cất rồi đưa bàn tay lên hỏi :
- Hạt châu ma-ni hiện ở trong tay ta màu gì ?

Thiên vương không hiểu ý Phật, đồng đáp :
- Bạch Phật ! Trong tay Ngài không có vật gì cả, làm gì có ma-ni bảo châu ?
Đức Phật nói với Thiên vương bốn phương :
- Ta đem hạt châu thế tục cho các ông xem, các ông đều phân biệt màu sắc của nó, nhưng hạt châu thật trước mặt các ông, các ông nhìn mà không thấy, đó là các ông điên đảo lắm rồi !
Các Thiên vương bốn phương nghe xong đều có cảm ngộ.

Lời bình :

Bảo châu ma-ni là dụ cho chơn tâm Phật tánh của chúng ta. Có những người ở đời chỉ lo mong cầu vinh hoa phú quý. Thực ra, của báu thế gian giả dối không thật, phú quý như giấc mộng canh ba, vinh hoa giống như sương tháng chín. Chơn châu mã não, vàng bạc kim cương người ta vì nó mà chết, ở đâu cũng như thế. Nếu ma-ni bảo châu sáng ngời không biến đổi, đó là kho báu bất tận, dùng không bao giờ hết được.
 

[ Quay lại ]