headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 24/01/2022 - Ngày 22 Tháng 12 Năm Tân Sửu - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
TỔNG KẾT TẶNG QUÀ CHO BÀ CON TẠI ĐỊA PHƯƠNG bị khó khăn do dịch Covid 19
Khanh-tue-HT-2021

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 35 - QUỶ THẦN TRỘM THẤY

35.QuyThanTromThayThiền sư Phổ Nguyện ở núi Nam Tuyền, Trì Châu, Sư họ Vương quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu. Niên hiệu Chí Đức năm thứ hai đời Đường, Sư theo Thiền sư Đại Huệ ở núi Đại Ngung xuất gia học đạo, đến Tung Nhạc thọ giới Cụ túc. Ban đầu Sư học Tỳ-ni, kế đến học các nơi giảng Kinh Luận. Sau đến gõ cửa thất Ngài Đại Tịch, liền được cá quên nôm (đạt lý quên lời), được chánh định du hí (tự tại).

Một hôm, Sư đến thăm Trang sở, Trang chủ dự bị nghinh đón. Sư hỏi: "Lão Tăng thường ngày ra vào chẳng cho người biết, tại sao có việc bày biện thế này?". Trang chủ thưa: "Hôm qua Thổ địa mách sáng nay có Hòa thượng đến". Sư nói: "Vương Lão Sư tu hành vô lực, bị quỷ thần trộm thấy (tâm)". Thị giả hỏi: "Hòa thượng là thiện tri thức, vì sao bị quỷ thần trộm thấy?". Sư bảo: "Trước Thổ địa để một phần cơm".

BÌNH:
Nam Tuyền, Trang chủ vốn chẳng biết nhau. Thổ địa trộm thấy là trộm thấy cái gì ?
Đáng thương Trang chủ tâm thành cúng
Sao chẳng ngay đây chính nhận đi!
Lại theo Thổ địa dòm bên cạnh
Canh đổ, cơm thừa, có đáng chi!
Khéo! Khéo!

 

[ Quay lại ]