headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/07/2024 - Ngày 8 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Đất Bằng Sống Dậy

tamphat

 

Thích Thông Phương  

 


    Anh biết chăng ?

Từ thuở ban đầu chưa có Ta

Ai rằng phải quấy với hơn thua

Thánh phàm chẳng lập, ai ngu trí ?

 Trong ấy làm sao nói kém thừa.
 

Bất chờ sanh ra có cái Ta

Núi sông liền đó hiện Ta-bà

Một niệm này sanh niệm khác tiếp,

Niệm niệm theo nhau chuyển hằng sa.
 

 

Có Ta có người có muôn cảnh

Thế giới trùng trùng duyên khởi sanh.

Muôn màu muôn vẽ che cùng khắp

Hết biết còn đâu thuở chưa thành !


Ta đi và cứ thế đi càn

Đi đi, đi mãi không biết dừng.

Đi đến quay cuồng mờ mịt lối,

Rốt ráo chẳng còn biết thủy chung.


Vậy mà tiếp tục cứ lang thang.

Vòng tròn luân chuyển vẫn xoay vần,

Lạ thay ! trong ấy còn mê mãi !

Chẳng biết bao giờ tỉnh giấc, ngưng ?
 

Năm ấm còn đây, còn che đó

Sáu trần bày trước, phủ sáu căn,

Thấy nghe hiểu biết đường mây ấm

Ngay đây quên mất chủ nhân Ông!
 

Ai biết trong đây vẫn còn có ?

"Chân nhân" muôn thuở chẳng tựa nương

Đến đi qua lại chưa từng chuyển

Trong chốn vô thường vẫn sáng luôn.
 

Thô chớ theo duyên bày cảnh lạ !

Quên mình bắt bóng bị "tưởng" lừa.

Lăng xăng tiếp nối "hành" sanh diệt

Dẫn "thức" chập chờn theo chán ưa !
 

Đất bằng an ổn chi dậy sóng ?

Tâm thể tinh khôi có vật gì ?

Thoạt nhiên trong ấy quên tự tánh,

Biến khởi đây kia có một hai.

Quát !

Đường mê nẻo giác chính ngay đây !!!

 

[ Quay lại ]