headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 29/11/2022 - Ngày 6 Tháng 11 Năm Nhâm Dần - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Trang nghiêm Lễ Bế mạc - Đại giới đàn Thiện Hoa

Nói rộng sắc thân


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nhân Quả


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nghiệp Duyên


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nghiệp Báo


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

Xem tiếp...

MỤC ĐÍCH TU THIỀN


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Một thứ tài sản không bao giờ bị mất


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Mỗi bước tiến tu đều An Lạc


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Đường Lối Tu Thiền


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

MÊ và GIÁC


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tu trong mọi hoàn cảnh


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Xem tiếp...