headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 22/01/2018 - Ngày 6 Tháng 12 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mongxuan
 Video - Sám hối 6 căn
Hopbanqauntri KhanhTueHT2018-2

CỐT LÕI PHÁP TU THIỀN

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

--30/06/2013 --

Số Thứ Tự Thời gian Dung Lượng Download Nghe Pháp
File 01 11:50 01.69 MB  
File 02 08:58 01.28 MB  
File 03 06:29 0.95 MB  
File 04 09:11 01.31 MB  
File 05 09:09 01.30 MB  
File 06 16:11 02.31 MB  
File 07 12:01 01.72 MB  
File 08 14:23 02.05 MB  
[ Quay lại ]