headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 10/06/2023 - Ngày 23 Tháng 4 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2023  Mongxuan
Thanh Từ Toàn Tập - Kinh Bộ Giảng Giải

giotosu47

Ý NGHĨA PHẬT GIÁNG TRẦN

H.T Thích Thiện Trung

Giảng tại Chùa Phật Bửu - Quận 4

   14/05/2011 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

10:56

10:50 MB

File  02

11:27

10:99 MB

File  03 10:30 10:08 MB
File  04 10:48 10:38 MB
File  05 11:06 10:66 MB
File  06 09:56 09:53 MB
File  07 11:22 10:91 MB
File  08 11:04 10:63 MB
[ Quay lại ]