headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 26/06/2024 - Ngày 21 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Diệu nghĩa Kinh Pháp Hoa


THÍCH NHẬT QUANG
 

...Cứ mỗi lần đọc lại bản kinh, là mỗi lần thân tâm tôi rúng động. Lời Phật ý Tổ như ngọc sáng lưu ly, soi tỏ muôn dặm đường xa, khiến cho kẻ ly hương tìm được lối về, nhận ra tri kiến Phật nơi chính mình.

Thôi thì, xin trả cuộc phiêu lãng lại cho kiếp nhân sinh. Hồi đầu thị ngạn. Ẩn thân trong chốn thâm mật siêng tu theo lời Phật dạy. Riêng sống một đời tĩnh lặng mà chẳng quên bạn lứa anh em, nguyện cùng nhau sách tấn tu hành. Ngày vĩnh thoát trầm luân, yên vui nơi cõi Phật, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau...


NHÁ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM
 

 

Mục Lục

  Lời đầu sách
  Giảng lược đề cương Kinh Pháp Hoa
  Lời dẫn tựa
  Tựa  tông chỉ đề cương
  Tông chỉ đề cương Kinh Pháp Hoa
  Phẩm phương tiện, thí dụ, tín giải, thọ ký
  Phẩm thảo dụ và hóa thành dụ
  Phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, thọ học vô nhân ký và pháp sư
  Phẩm hiện bảo tháp
  Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa
  Phầm Trì
  Phẩm an lạc hạnh
  Phẩm tùng địa dũng xuất
  Phẩm Như Lai thọ lượng
  Phẩm phân biệt công đức, tủy hỷ công đức và pháp sư công đức
  Phẩm thường bất khinh Bồ-Tát
  Phẩm Như Lai thần lực và phẩm chúc lụy
  Phẩm Dược Vương Bồ Tát bản sự
  Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát
  Phẩm Quan Thế  Âm Bồ-Tát Phổ Môn
  Phẩm Đà La Ni
  Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sứ
  Phẩm Phổ Hiền Bồ-Tát khuyến phát
[ Quay lại ]