headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/07/2024 - Ngày 8 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Lời Dẫn

Thông thường người học thiền  mà chưa thấu đạt được thiền, chưa tử mình một phen chứng nghiệm qua thì bị gọi là ở ngoài cửa. Song thiền lại có cửa sao mà nói đóng , nói mở  ? Nếu người học còn mang tâm niệm "đóng, mở " chưa quên, hẳn là còn cách xa, chưa đạp lên đất thật của thiền. Đây nói Hé Mở, chính là tạm mượn lời để ngầm đánh thức cho người khéo thể nhập chân thật trong ánh sáng thiền. Bởi trong tựa đề này là muốn nhắc, người học thiền phải thấy suốt qua ngôn ngữ thì ngay đây tự cảm nhận không thể nghĩ bàn. Trái lại, nếu người cứ bám theo câu, duyên theo lời mà phân tích chữ nghĩa, chia chẽ dỡ hay thì cửa thiền muôn đời vẫn khép kín khó mà thấu được.

Vậy muốn vào thiền, không thể đứng bên ngoài mà lý luận suông, cần có một cái Nhảy

Cửa Thiền hé mở !

Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử 2003
Kính ghi
THÍCH THÔNG PHƯƠNG

  

[ Quay lại ]