headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 10/04/2021 - Ngày 29 Tháng 2 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

CHẲNG ĐƯỢC KHÔNG NÓI

Thiền sư Đạo Phu quê ở Vĩnh Gia - Ôn Châu, có lần tham bái thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn, vừa gặp mặt, thiền sư Tuyết Phong hỏi :
- Ông người ở đâu ?
Đạo Phu đáp :
- Ôn Châu.
- Vậy là ông và thiền sư Nhất Túc Giác (Huyền Giác) cùng quê.

Đạo Phu không biết mình và Huyền Giác là người đồng quê Vĩnh Gia - Ôn Châu, cho nên hỏi lại :
- Nhất Túc Giác là người ở đâu ?
Thiền sư Tuyết Phong biết Đạo Phu quê mùa dốt nát, bèn trách :
- Tốt ! Tốt ! Lẽ ra phải đánh ông một gậy nhưng hôm nay tạm tha lỗi ông.
Có một hôm, thiền sư Tuyết Phong tập họp đại chúng khai đường thuyết pháp : “Chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”. Thiền sư Tuyết Phong chỉ nói một câu này rồi im lặng, đại chúng cả núi đều không hiểu ý ngài.
Đạo Phu từ trong đại chúng bước ra hỏi :
- Thế nào là chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng ?
Tuyết Phong quở :
- Ông nói cái gì ?
Đạo Phu kính cẩn đứng nghiêm trang.
Thiền sư Tuyết Phong thấy đại chúng im lặng, nói lại : “Việc trong tông thừa từ trước là chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”.
Đạo Phu nghe xong, tức khắc quỳ xuống chấp tay nói :
- Đạo Phu từ lúc đến núi này trải qua mấy năm mà chưa nghe thiền sư từ bi chỉ dạy như thế.
- Trước giờ không có nói như thế, mà nay lại nói, đối với ông có chướng ngại chăng ?
- Chẳng dám, thiền sư bất đắc dĩ mới nói.
- Không, đó là ông khiến ta phải nói.
Từ đây thầy trò khế nhập, dưới tòa của thiền sư Tuyết Phong lại có một thiền nhân.

(Bài này không có lời bình)
 

[ Quay lại ]