headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 28/09/2020 - Ngày 12 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Chúc Tết 2008

 Chúc Tết  Hòa Thượng Ân Sư vào ngày mùng 1 tết năm Mậu Tý,  tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt

 

 

Xem tiếp...

Chánh báo và y báo

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tu là trước khổ sau vui

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tu hành có chuyển được nhân quả

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Biệt nghiệp và đồng nghiệp

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Nghiệp dẫn chúng sanh

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Dĩ Vô Niệm Vi Tông

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Tròn đồng thái hư

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Phật Pháp tại thế gian

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...

Lý thuyết và thực hành

                                     Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng
 

 

 

 

 

 

Xem tiếp...