NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 038 - ĐƯỢC, CHẲNG ĐƯỢC

38.DuocphapMột hôm, có vị Đại đức hỏi Sư:
- “Tức tâm là Phật lại chẳng được, phi tâm phi Phật lại chẳng được”, ý Thầy thế nào?
Sư nói:
- Đại đức chỉ tin tâm mình là Phật liền xong, lại nói cái gì được, chẳng được? Ví như Đại đức khi ăn cơm xong, đi từ Đông lang sang Tây lang, chẳng thể thảy hỏi mọi người, được chẳng được!

BÌNH:
Thấy thì ngay đó rõ ràng chẳng nghi!
Chẳng thấy tức hàng ngày tới lui qua lại mà tự mê.


CHÚ:
Vừa nghĩ được, chẳng được tức liền mất!

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]