SOI TÂM

soitam

 

Chánh bảo Trung     

 

Gương soi Phật đã trao truyền
Con nay gìn giữ tự mình soi tâm.

Trong ngoài lẫn giữa hai bên
Từ trong tâm cảnh vọng duyên ngoại trần
Rõ ràng khắp chổ đều không
Lòng con thơi thới thảnh thơi ngập tràn…

Pháp trần sáu cõi Tướng không
Do Nhân hiện có theo duyên hiện hành
Luân hồi chuyển biến tùy tâm
Nên trong Chân tướng thật không tướng gì

Vâng lời chỉ dạy Tổ tông…
Gắng công vượt thoát khổ đau lụy phiền
Nguyện đền đáp nghĩa tứ ân
Hồi lai bản thể chúng sinh hộ trì.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]