HƯ THỰC KHÓ PHÂN


 

Giảng năm 2000
 

 tại: Thiền viện Trúc Lâm Đàlạt
 
 

 
 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

Nghe Pháp

01

04:07

243 KB

 

02

16:45

982 KB

 

03

09:53

580 KB

 

04

12:30

733 KB

 

05

09:59

587 KB

 

06

09:47

575 KB

 

07

10:25

612 KB

 

08

02:16

134 KB

 

09

08:08

478 KB

 

10

10:39

625 KB

 

11

11:15

660 KB

 

12

11:20

665 KB

 

13

11:06

652 KB

 

         

 

( Nguồn: Phật tử Đăng Chân )

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]