Nữa ngày của Thái Thượng Hoàng


THÍCH NHẬT QUANG
 

Nỗi trăn trở lớn của con người là cuộc sống và danh dự cuộc sống. Sống thế nào có ý nghĩa, có sự nghiệp và danh dự sáng ngời. Mang một kiếp người mất quyền sống vì bị lệ thuộc vào nhiều thứ thì nỗi ray rức đắng cay mãi mãi đeo mang suốt đời.......


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM

                                        
 
 

Mục Lục

  Lời Dẫn
 

 Hồi Thứ Nhất
 

 Hồi Thứ Hai
 
 Hồi Thứ Ba
 

 Hồi Thứ Tư
 

 Hồi Thứ Năm
 

 Hồi Thứ Sáu
 

 Hồi Thứ Bảy
 

 Hồi Thứ Tám
 
 Hồi Thứ Chín
 

 Hồi Thứ Mười

Các tin khác

[ Quay lại ]