THIỀN VIỆN PHẬT ĐĂNG


THIỀN VIỆN PHẬT ĐĂNG

------o0o-------

 8001 N 36th Ave, Phoenix, AZ, United States

+1.6023689510

eMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WebSite: www.thienvienphatdang.com

 

    1. Ban lãnh đạo:

                   - Trụ trì:  NI SƯ THÍCH NỮ HẠNH BÌNH

                   - Phó trụ trì:  SƯ CÔ THÍCH NỮ HẢI PHƯƠNG

                   - Thủ bổn: NI CÔ THÍCH NỮ HẢI CHÂU

       2. Ban chức sự:

                   - Tri sự:  NI CÔ THÍCH NỮ HẢI CHÂU

                   - Tri khách:   :  SƯ CÔ THÍCH NỮ HẢI PHƯƠNG

                   - Thư ký:  SƯ CÔ THÍCH NỮ TUỆ NHÂN

      3. Ban giáo thọ:  NI SƯ THÍCH NỮ HẠNH BÌNH

Kinh, sách, băng giảng giải của H.T. Trúc Lâm và Thầy Thông Phương

 

Thời Khóa Tu Học

      Sáng:

3g

:Thức chúng

3g -5g30

: Tọa thiền.

6g30

: Tiểu thực.

7g

: Công tác.

10g

: Xả công tác.

10g45

: Thọ trai.

12g

: Chỉ tịnh.

      Chiều:

13g

: Thức chúng.

13g30 - 14g

: Sám hối.

14g30 -15g30

: Học Kinh.

15g30 - 17g

: Công tác..

18g30

: Sám hối.

 

: Tọa thiền.

21g

: Chỉ Tịnh

 

 


 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]