Một số hình ành xây dựng TVTL Chánh Thiện (23/05/2015)

Một số hình ảnh TVTL Chánh Thiện đổ bê tông nền móng Chánh Điện

sáng ngày 23/05/2015 (mùng 6 tháng 4 năm Ất Mùi)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]