Thiền Viện Sơn Thắng


THIỀN VIỆN SƠN THẮNG

  

Trụ trì: Hòa Thượng Thích Đắc Pháp
Địa chỉ: Long Đức , Long Hồ, Vĩnh Long.
Ðiện thoại:
070 3824 982


Chánh điện


Tháp chuông

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]