Ai biết cô

Có Tỳ-kheo ni hỏi thiền sư Long Đàm :
- Phải tu thế nào mới chuyển thân nữ thành thân nam ?
- Cô xuất gia làm Tỳ-kheo ni đã bao lâu rồi ?
- Chuyện lâu mau có quan hệ gì ? Con chỉ muốn biết sau này con có chuyển thành thân nam không ?

- Hiện giờ cô là gì ?
- Con là người nữ, chẳng lẽ thầy nhìn không ra sao ?
- Cô là người nữ, ai nhìn ra cô là người nữ ?
Ngay đó, Tỳ-kheo ni tỉnh ngộ.

Lời bình :

Nam nữ chỉ là giả tướng, trên bản tánh bình đẳng của chúng ta đâu có giả tướng nam nữ ? Vì bị tướng nam nữ làm mê hoặc cho nên chúng ta không nhận biết bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục không thể thấy được mà phải do nội tâm tu chứng mới thể hội được.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]