headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

THƯ NGỎ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni

Hội Thiền học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam, Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại chúng con kính gới Thông tin vui đến tất cả các Thiền Viện, Kính trình lên chư Tôn Đức Tăng Ni và thông báo đến toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần. Thiền Viện Đại Đăng đã được chính quyền sở tại Quận Hạt San Diego cấp giấy phép xây dựng. Sau khi đã trải qua gần 10 năm tranh thủ, phấn đấu để vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại với rừng luật xây cất và sự thiếu thông cảm của những người bạn hàng xóm. Cuối cùng, nhờ Tam Bảo gia hộ, sự hộ trì của chư Thiên, Long, thiện Thần hộ pháp, nhờ ân đức của Hòa Thượng Tôn Sư, cùng năng lượng tu hành thanh tịnh của đại chúng Tăng, Ni và Phật tử gia tâm cầu nguyện, đến hôm nay mọi chương duyên đã hanh thông. Vâng theo lời chỉ dạy của Sư Phụ Thường Chiếu tức H T Thích Nhật Quang, Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước, thông qua sự chưng minh của Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ. Chúng con sẽ tổ chức lễ hưng công xây dựng vào ngày 26 tháng 10 năm 2014 DL nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Giáp ngọ. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni , Quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu quang lâm về chứng dự buổi lễ và cầu nguyện trợ duyên cho Phật sự sớm được thành tựu viên mản. Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử xa gần luôn được bình an vui khỏe.

 

Trụ Trì Thiền Viện Đại Đăng trân trọng kính báo.

Sa Môn Thích Tuệ Giác.

ThiepmoiTVTLDaiDang

ThiepmoiTVTLDaiDang2

Thiền viện Phúc Trường

SƠ LƯỢC ĐÔI NÉT VỀ THIỀN VIỆN PHÚC TRƯỜNG

Trụ trì: Thích nữ Hạnh Nguyên
Địa chỉ: 20/22 đường Phan Đăng Lưu, ấp 3, xã Tân An,
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.821572
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thiền Viện tọa lạc trên khu đất do cụ bà Nguyễn thị Viễn phát tâm dâng cúng cho Hòa Thượng Tôn Sư, với ý nguyện pháp Thiền do Hòa thượng chỉ dạy được đến đất Bình Dương và mong cho mọi người dân tại làng quê mình được thấm nhuần lời Phật dạy. Ghi nhận tâm nguyện tha thiết của bà, Hòa thượng đã nhận lời.

Năm 1998 Hòa thượng cử ba vị Ni tại Thiền viện Linh Chiếu: Sư cô Hạnh Nguyên cùng hai cô Phước Lạc, Linh Thường về trông coi nơi này. Năm 2000 Hòa thượng cho sửa phía trước chánh điện, xin phép để bảng là Thiền thất Phúc Trường. Từ một ngôi Thiền Thất đơn sơ vắng vẻ, dần dần Phật tử nghe biết tìm đến. Do nhu cầu tu học của Phật tử, cũng trong năm này Đạo tràng Trúc Lâm Phúc Trường được Hòa thượng cho phép thành lập. Nương ân đức của Hòa thượn Tông sư, cùng với sự quan tâm bảo bọc của Hòa thượng Thường Chiếu, Quí Ni Sư Linh Chiếu và các Thiền Viện, mọi sinh hoạt từng bước được ổn định. Đến đầu năm 2006 Thiền thất Phúc Trường chính thức được đổi thành Thiền viện Phúc Trường.

Ni chúng hiện tại là 11 vị, mọi sinh hoạt tu học tại Thiền viện đều tuân thủ theo đúng thanh qui do Hòa thượng đặt ra. Tuy số chúng ban đầu còn ít nhưng việc tu học luôn được đặt lên hàng đầu, ngoài thời khóa thường nhật, mỗi tháng toàn chúng đều có một tuần chuyên tu.

* Về Phật sự:

Để áp dụng lời dạy của Hòa thượng “Cứu khổ là dạy người giác ngộ”, mỗi tháng tại Thiền viện đều có tổ chức hai kỳ tĩnh tu cho Đạo Tràng vào ngày chủ nhật, lúc đầu là 20 vị đến nay số lượng Phật tử tham gia ngày tĩnh tu từ 150 đến 180 vị mỗi kỳ. Về phần thuyết giảng có Quí Ni sư Linh Chiếu, Ni sư Trụ Trì Viên Chiếu, Ni sư Hạnh Huệ, Sư cô Hạnh Chiếu, Sư cô Thuần Kim... ngoài ra vào ngày sám hối 14 và 30 (hoặc 29) hằng tháng, Phật tử đều đến tham gia sám hối và nghe giảng thêm về Phật pháp.

Tất cả Phật tử tham gia ngày tĩnh tu đều tuân giữ năm giới và nội qui của Đạo tràng. Bảng nội qui này đã được trình lên Hòa thượng xem xét và chứng minh.

 

       Thời Khóa ngày Tĩnh tu của Phật tử

   

    

: Xả thiền, thiền hành.

: Hồi hướng, hoàn mãn.

   Buổi Sáng:

6g30

: Phật tử vân tập.

7g

: Phật tử nghe đọc nội qui và năm giới.

7g15

: Sám hối sáu căn.

8g - 8g30

: Tọa thiền.

9g – 10g30

: Nghe giảng.

11g

:Thọ trai.

12g

:Nghỉ trưa.

 
  Buổi Chiều:

13g

: Thức chúng.

13g15 - 14g45

: Nghe pháp.

14g50

: Giải lao.

15g15

: Toạ thiền.

16g15

17g

 Một số hình ảnh Thiền Viện Phúc Trường


Chánh điện 


Hành lang Chánh Điện


Tượng Bổn Sư bên trong chánh điện


Thiền đường


Trước thiền đường


Bàn thờ tổ  bên trong thiền đường


Pháp đường

[ Quay lại ]