headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

 • Bài mới nhất

 • Bài đọc nhiều nhất

 • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

THƯ NGỎ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni

Hội Thiền học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam, Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại chúng con kính gới Thông tin vui đến tất cả các Thiền Viện, Kính trình lên chư Tôn Đức Tăng Ni và thông báo đến toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần. Thiền Viện Đại Đăng đã được chính quyền sở tại Quận Hạt San Diego cấp giấy phép xây dựng. Sau khi đã trải qua gần 10 năm tranh thủ, phấn đấu để vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại với rừng luật xây cất và sự thiếu thông cảm của những người bạn hàng xóm. Cuối cùng, nhờ Tam Bảo gia hộ, sự hộ trì của chư Thiên, Long, thiện Thần hộ pháp, nhờ ân đức của Hòa Thượng Tôn Sư, cùng năng lượng tu hành thanh tịnh của đại chúng Tăng, Ni và Phật tử gia tâm cầu nguyện, đến hôm nay mọi chương duyên đã hanh thông. Vâng theo lời chỉ dạy của Sư Phụ Thường Chiếu tức H T Thích Nhật Quang, Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước, thông qua sự chưng minh của Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ. Chúng con sẽ tổ chức lễ hưng công xây dựng vào ngày 26 tháng 10 năm 2014 DL nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Giáp ngọ. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni , Quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu quang lâm về chứng dự buổi lễ và cầu nguyện trợ duyên cho Phật sự sớm được thành tựu viên mản. Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử xa gần luôn được bình an vui khỏe.

 

Trụ Trì Thiền Viện Đại Đăng trân trọng kính báo.

Sa Môn Thích Tuệ Giác.

ThiepmoiTVTLDaiDang

ThiepmoiTVTLDaiDang2

Thiền viện Tuệ Thông

Thiền viện Tuệ Thông


Trùng tu năm 2002
Trụ trì : Ni sư Thích nữ Như Minh
Địa chỉ : Ấp 1c, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : (061) 384-1235

Thiền viện Tuệ Thông, vốn là chùa Bửu Sơn trên núi Tao Phùng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa theo hệ phái Bắc Tông. Chủ trì là Ni sư thích nữ Như Minh. Ni nư xuất gia tại chùa Từ Quang ở Thủ Đức, và  được Hòa thượng Thiện Hòa gởi vào trường Dược Sư tu học 7 năm.

Năm 1972, Ni sư theo học khóa thiền ở thiền viện Chân Không với Hòa thượng Thanh Từ và đổi sang hệ phái Thiền tông từ đó.

Năm 1986, chùa nằm trong khu quân sự nên bị giải tỏa, Trụ trì cùng Ni chúng tháo gỡ tôn, gạch, cây … chuyển về khu đất rộng 2000m2, do bà Năm Osawha cúng dường tại xã Phước Thái. Chính là khu đất mà thiền viện đang tọa lạc hiện nay.

Ban đầu chùa chỉ có một chánh điện diện tích 24m2 (6mX4m). Ni chúng chỉ có Sư trụ trì và hai Ni. Dần dà chùa lên đến 72 người.

Năm 2000 được sự chấp thuận của Giáo Hội, chùa đổi tên thành Tuệ Thông.

Năm 2002 thiền viện được trùng tu mở rộng, diện tích lên đến 108m2 (12mx9m). Ngoài chánh điện được xây ở vị trí trung tâm, thiền viện còn có các công trình sinh hoạt khác như giảng đường, thiền đường, Ni đường, nhà trù và hai ngôi t ịnh thât dành cho sư trụ trì và sư phó.

Kinh tế của thiền viện phần lớn đều do ni chúng tự túc, như làm tương, may oháp phục tu sĩ, làm rong biển … Nhờ  vậy, đời sống của ni chúng cũng ổn định.

Để giúp thiền sinh nắm vững giáo lý, Ni sư còn mời ban giáo thọ ở các thiền viện về dạy giáo lý cho đại chúng. Giúp đại chúng học hiểu tu tập cho đúng với chánh pháp.

Ngoài việc chăm sóc cho đệ tử thiền viện tu học, Ni sư còn giúp cho 380 ngôi thất chung quanh sống đúng nội qui và tu học theo đường hướng mà Hòa thượng ân sư đã đặt ra.

Cũng như các thiền viện khác, ngoài việc chính là tu thiền, ni chúng trong thiền viện cũng như khu ngoại viện vẫn cố  gắng hoàn thành tốt đẹp công tác “Tốt đạo đẹp đời”.  

  

Thời Khóa Tu Học

      Sáng:

  3g

  :Thức chúng.

  3g30

  :Tọa thiền.

  5g

  :Xả thiền.

  5g30

  :Thể dục.

  6g

  :Tiểu thực.

  7g

  :Làm công tác.

  10g

  :Xả công tác.

  11g:Thọ trai.
  12g:Chỉ tịnh.

      Chiều:

  13g

  :Sám hối sáu căn.

  14g

  :Học giáo lý.

  16g

  :Dược thạch.

  18g

  :Sám hối sáu căn.

  19g

  :Tọa thiền.

  21g

  :Xả thiền.

  21g30

  :Chỉ tịnh.

 

[ Quay lại ]