headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

THƯ NGỎ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni

Hội Thiền học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam, Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại chúng con kính gới Thông tin vui đến tất cả các Thiền Viện, Kính trình lên chư Tôn Đức Tăng Ni và thông báo đến toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần. Thiền Viện Đại Đăng đã được chính quyền sở tại Quận Hạt San Diego cấp giấy phép xây dựng. Sau khi đã trải qua gần 10 năm tranh thủ, phấn đấu để vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại với rừng luật xây cất và sự thiếu thông cảm của những người bạn hàng xóm. Cuối cùng, nhờ Tam Bảo gia hộ, sự hộ trì của chư Thiên, Long, thiện Thần hộ pháp, nhờ ân đức của Hòa Thượng Tôn Sư, cùng năng lượng tu hành thanh tịnh của đại chúng Tăng, Ni và Phật tử gia tâm cầu nguyện, đến hôm nay mọi chương duyên đã hanh thông. Vâng theo lời chỉ dạy của Sư Phụ Thường Chiếu tức H T Thích Nhật Quang, Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước, thông qua sự chưng minh của Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ. Chúng con sẽ tổ chức lễ hưng công xây dựng vào ngày 26 tháng 10 năm 2014 DL nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Giáp ngọ. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni , Quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu quang lâm về chứng dự buổi lễ và cầu nguyện trợ duyên cho Phật sự sớm được thành tựu viên mản. Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử xa gần luôn được bình an vui khỏe.

 

Trụ Trì Thiền Viện Đại Đăng trân trọng kính báo.

Sa Môn Thích Tuệ Giác.

ThiepmoiTVTLDaiDang

ThiepmoiTVTLDaiDang2

Thiền Viện Hiện Quang


THIỀN VIỆN HIỆN QUANG


Trùng tu vào tháng 11 năm Bính tuất (2006)
Trụ trì : Đại đức THÍCH ĐẠO ỨNG
Địa chỉ : 637 - Tổ 5 - ấp Miễu - xã Phước Tân
Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0908258746


I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

+ Năm 1982, gia đình ông Nguyễn Văn Tăng hiến đất cho bác sĩ Nguyễn Hữu Hạnh. Bác sĩ xây dựng ngôi Tam bảo và hiến cúng toàn bộ cho Hòa thượng Trúc Lâm Đà Lạt. Đại đức Thông Quán được cử về làm trụ trì.

Khi đại đức Thông Quán về làm Tri khách tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì toàn bộ cơ sở được giao cho thiền viện Thường Chiếu.

+ Năm 2002, Hòa thượng Thường Chiếu cử Đại đức Thích Đạo Ứng về làm trụ trì.

+ Ngày 27 tháng 11 năm Bính Tuất (2006), làm lễ đại trùng tu thiền viện Hiện Quang.

+ Ngày mùng 8 tháng 8 năm Đinh Hợi làm lễ an vị Phật.

II. BAN CHỨC SỰ HIỆN NAY :

Trụ trì

Thích Đạo Ứng

Quản chúng

Thích Quang Trí

Tri sựThích Hiện Quang

Tri khách

Thích Thái Tịnh

Tri khố Thích Phước hạnh
Tri viên Thích Hiện Đạo
Hương đăng Thích Hiện Quán

 
III. SỐ TĂNG CHÚNG HIỆN NAY: 30 vị

IV. THỜI KHÓA SINH HOẠT CỦA TĂNG CHÚNG: Theo thời khóa được ấn định chung cho các thiền viện.

V. THỜI KHÓA SINH HOẠT CỦA ĐẠO TRÀNG: Đạo tràng Phật tử sinh hoạt mỗi tháng 2 lần vào ngày chủ nhật. Sáng nghe pháp. Chiều ngồi thiền và nghe pháp.

Một số hình ảnh Thiền viện Hiện Quang


Chánh điện


Một khóa lễ chư tăng tại TV Hiện Quang


Tăng đường


Tăng đường


Đường xuống Vườn và suối.


Thất lá


Thất lá


Thất Thầy Trụ trì và tăng đường 
[ Quay lại ]