headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

THƯ NGỎ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni

Hội Thiền học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam, Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại chúng con kính gới Thông tin vui đến tất cả các Thiền Viện, Kính trình lên chư Tôn Đức Tăng Ni và thông báo đến toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần. Thiền Viện Đại Đăng đã được chính quyền sở tại Quận Hạt San Diego cấp giấy phép xây dựng. Sau khi đã trải qua gần 10 năm tranh thủ, phấn đấu để vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại với rừng luật xây cất và sự thiếu thông cảm của những người bạn hàng xóm. Cuối cùng, nhờ Tam Bảo gia hộ, sự hộ trì của chư Thiên, Long, thiện Thần hộ pháp, nhờ ân đức của Hòa Thượng Tôn Sư, cùng năng lượng tu hành thanh tịnh của đại chúng Tăng, Ni và Phật tử gia tâm cầu nguyện, đến hôm nay mọi chương duyên đã hanh thông. Vâng theo lời chỉ dạy của Sư Phụ Thường Chiếu tức H T Thích Nhật Quang, Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước, thông qua sự chưng minh của Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ. Chúng con sẽ tổ chức lễ hưng công xây dựng vào ngày 26 tháng 10 năm 2014 DL nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Giáp ngọ. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni , Quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu quang lâm về chứng dự buổi lễ và cầu nguyện trợ duyên cho Phật sự sớm được thành tựu viên mản. Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử xa gần luôn được bình an vui khỏe.

 

Trụ Trì Thiền Viện Đại Đăng trân trọng kính báo.

Sa Môn Thích Tuệ Giác.

ThiepmoiTVTLDaiDang

ThiepmoiTVTLDaiDang2

Thiền viện Liễu Đức


THIỀN VIỆN LIỄU ĐỨC


Thành lập năm 1982
Trụ trì:
Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐẠO
Địa chỉ: ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ni chúng có khoảng 45 vị

Ðiện thoại:
061.384.1382

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP :

NĂM 1984 , chúng tôi đến đây mua một miếng đất diện tích 13000m2 với một ngôi nhà sàn cũ để làm chỗ tu học. Chúng lúc đó là 15 vị. Cuộc sống ban đầu là làm nhang.

Năm 1986, Hòa thượng Tôn sư từ thiền viện Chân Không về Thường Chiếu. Chúng tôi xin tu theo pháp môn của hòa thượng, nên được hòa thượng đặt tên tịnh thất là Tu viện Liễu Đức. Mỗi tháng chúng tôi đều được Hòa thượng đến để dạy dỗ và sách tấn tu hành. Lúc này chúng được khoảng 30 vị.

Trong năm này, nhà sàn được thay thế bằng gỗ ván …

Năm 1989, tu viện Liễu Đức được Hòa thượng đổi tên là thiền viện Liễu Đức. Lúc này chúng đã lên được 60 vị.

Năm 2000, các công trình phụ và khu thiền thất lá (dùng để nhập thất) được sửa sang lại.

Năm 2001 xây dựng lại nhà Tổ và Tăng đường.

Năm 2002 xây dựng lại chánh điện.

II. THỜI KHÓA TU HÀNH :

Mỗi tháng từ mùng 8 đến 15 là tuần tu nên buổi chiều tọa thiền từ 14 giờ đến 16 giờ

  • Ngày mùng 1 hàng tháng, Phật tử tập trung về thiền viện tu học.

Một số hình ảnh Thiền viện Liễu Đức


 

 

 

 

 

 

 

[ Quay lại ]