Một số hình ảnh hoạt động trong ngày giổ tổ

Một số hình ảnh Sư Ông tham quan TV Thường chiếu

 


 

 


 

Một số hình ảnh Phật Tử đảnh lễ  HT Trụ Trì Thường Chiếu 


 

 


 


 

Một số hình ảnh khung cảnh TV trong ngày giỗ tổ


 


 


 


 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]