Lễ Vu Lan - Lễ Tự Tứ 2015 - PL2559

hinh00Sáng ngày rằm tháng 07 năm Ất Mùi ( nhằm ngày 28/08/2015).  Toàn thể chư Tăng , Ni và Nam Nữ Phật tử tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu- Bông hồng cài áo.  Buổi lễ bắt đầu lúc 8g sáng với thời Kinh Vu Lan và dâng lời nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho cha mẹ nhiều đời sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, biết quy hướng về Tam Bảo phát tâm tu hành để bớt khổ thêm vui. Quý Thầy giáo Thọ cũng có thời thuyết giảng Phật pháp nói về ý nghĩa ngày Vu Lan và tâm lòng hiếu thảo của con Phật đối với các bậc sinh thành và Thầy tổ.

Nhân dịp này Hòa thượng Trụ trì cùng quý Thầy đã tổ chức Lễ Quy Y và truyền ngũ giới cho hơn 500 Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo nhân mùa vu lan báo hiếu PL 2559.

Ngày rằm tháng 07 tháng hàng năm cũng là ngày kết thúc 03 tháng An cư - Kiết hạ tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiều, theo lịch trình định sẳn chiều ngày rằm tháng 07 hàng năm cũng là ngày tổ chức Lễ tự tứ kết thúc mùa An cư 2015 - PL 2559. Mùa an cư năm nay có 1.299 hành giả Tăng, Ni sinh cấm túc và tùng hạ an cư tại đạo tràng. Toàn thể chư Tăng, Ni trang nghiêm tự thân tiến hành tác pháp tự tứ, hoàn mãn 03 tháng An cư . Đại diện ban tri sự đã tiến hành tổng kết sơ bộ kết quả 03 tháng An cư, việc tu học có nhiều thuận duyên, tất cả thực hiện nghiêm túc nội qui của trường hạ, công phu tăng tiến.

Một số hình ảnh Lễ Vu Lan và Lễ Tự tứ

Hình ảnh Lễ Vu Lan

Hình ảnh Lễ Tự Tứ

 

Lễ Quy Y

 
--Hình ảnh do Phật tử Đăng Tuấn cung cấp -

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]