NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 043 - CHẲNG GIỐNG

43.ChanggiongSư cầm trái cầu đưa lên, hỏi tăng:
- Cái này giống cái kia chăng?
Tăng đáp:
- Chẳng giống.
- Thấy cái kia chỗ nào mà nói chẳng giống?
- Nếu hỏi chỗ thấy của con, Hòa thượng buông vật trong tay xuống.
- Ta bảo ông đủ một con mắt.

BÌNH:

Chỗ thấy của ông tăng đã bị Sư khám phá!

CHÚ:

Giờ đây ai thấy được chỗ nào là cái chỗ chẳng giống? Thử nói xem?
- Sao chẳng hỏi trước khi đưa trái cầu lên?

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]