Xuân Thiền

xuan

   
 


Xuân thời giao chuyển
Vạn vật xinh tươi
Chẳng đợi xuân khơi
Xuân thiền bất tận.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]