NHỚ ĐẾN ÂN ĐỨC CỦA ĐỨC PHẬT

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 15/09/2019 ( Ngày 17 tháng 08-Kỷ Hợi ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:52:49

12:00 MB

 

 

Các tin khác

[ Quay lại ]