GIÁC NGUYÊN

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 14/09/2019 ( Ngày 16 tháng 08-Kỷ Hợi ) tại 

Chùa Giác Nguyên  - Quận 4- Tp HCM
 
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:55:34

12:70 MB

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]