COI CHỪNG CÁI TA BÀNH TRƯỚNG

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 23/06/2019 ( Ngày 21 tháng 05-Kỷ Hợi ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:44:03

10:00 MB

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]