Đãi Cát Tìm Vàng


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

45:09

20:60 MB

File  02

44:04

20:10 MB

(Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]