Vô Sư Trí Vi Tôn


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

39:59

18:30 MB

File  02

18:38

08:53 MB

(Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]