Chánh Tín và Mê Tín


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

45:27

20:80 MB

File  02

47:00

21:50 MB

File  03

45:54

21:00 MB

File  04

45:54

21:00 MB

(Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]