Ba con rắn độc


Giảng tại TV Thiền Viện Thường Chiếu

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

44:39

20:40 MB

File  02

44:05

20:10 MB

(Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]