Chấp là gốc đau khổ


Giảng tại TV Trúc Lâm Phụng Hoàng

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

44:45

20:40 MB

File  02

44:45

20:40 MB

(Nguồn: Phật Tử Đăng Chân)

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]