Đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật


Giảng tại Chùa Sắc Tứ Quán Âm - Cà Mau  

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

11:06

10.10 MB

File  02

10:33

09.67 MB

File  0309:5909:14 MB
File  0410:0409:21 MB
File  0509:2908:69 MB
File  0608:1307:53 MB
File  0710:1209:34 MB
File  0811:1310:02 MB
File  0910:5810:00 MB

(Nguồn: PhậT Tử Đăng Chân)

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]