LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO


 

Giảng năm 1996
 

 tại: Thiền viện Thường Chiếu

 

 

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

Nghe Pháp

File 01

09:21

01.33 MB

 

File 02

12:04

01.72 MB

 

File 03

12:14

01.75 MB

 

File 04

15:39

02.24 MB

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]