Vua Trần Nhân Tông với Thiến Phái Trúc LâmTHÍCH THÔNG PHƯƠNG
 

Nghiên cứu đạo Phật Việt Nam chúng ta thấy rất rõ, thời Trần nổi bật những ông vua Phật tử đáng kính. Vua Trần Thái Tông, nhìn với cặp mắt nhà Thiền có thể nói Ngài là ông vua Thiền sư. Tuy ngồi trên ngai vàng nhưng Ngài hiểu thiền rất sâu, tâm thiền rất sáng và sống thiền rất đắc lực. Qua tác phẩm Khóa Hư Lục và giây phút rời bỏ cuộc đời của Ngài đã nêu rõ điều đó.


NHÀ XUẤT BẢNTÔN GIÁO
PL: 2549 -  DL: 2006

 

Mục Lục

  
   Vua Trần  Nhân Tông với Thiền Phái Trúc Lâm - phấn 1
   Vua Trần  Nhân Tông với Thiền Phái Trúc Lâm - phấn 2
   Tâm Thiền của Sơ Tổ Trúc Lâm
   Trúc Lâm - Vấn Đáp
[ Quay lại ]