Niềm vui mùa An cư


THÍCH NHẬT QUANG
 

..Ngày nay, nối tiếp truyền thống ấy, mùa Hạ trường đối với chư Tăng Ni trở thành mùa trú xứ lan nhã. An cư để sống trở lại với chính mình đã trở thành tâm nguyện, thành nguồn vui của Tăng già. Và vì thế, niềm vui mùa an cư chính là những dấu ấn còn lại của đời sống Tăng già, mặc cho dòng thời gian nghiễm nhiên tuôn chảy không cùng...


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM

 

Mục Lục

  Lời đầu sách
    Những lời dạy của TS Đạo Giai Phù Dung
   Thực tập Chỉ Quán
   Giá trị Tu tập trong mùa An Cư
   Tinh thần Tu tiến
  Tu trong các oai nghi
  Trị Tâm
  Tu phải vững tiến
  Tu là phát huy Trí tuệ

Các tin khác

[ Quay lại ]