Chương Trình Khai Pháp tại TVTL Trí Đức

 

Chương trình khai pháp
Ngày 22/02/2009- 28 tháng giêng Kỷ Sửu

      Sáng:

  7h30'

   : Phật tử tề tựu

  8h

   : Khóa lễ Bát-nhã

  9h

   : Tọa thiền

  9h45’

   :  Xả thiền

  10h

   : Kinh hành

  11h

   : Thọ trai

  12h

   :  Chỉ tịnh (Nghỉ trưa)


    
  Chiều:

  12g 45

   : Lễ Quy Y

  1h30’

   : Học Phật pháp

  2h30’

   :Tham vấn

  3h30’

   : Giải lao

  4h 

   : Hoàn mãn

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]