headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Lễ Phật đản và Lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL 2558 - DL 2014

2 MONTHS AGO
Lễ Phật đản và Lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL 2558 - DL 2014

Nhân kỷ niệm 2637 năm, ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cõi ta bà mang lại ánh sáng trí tuệ và lòng từ trãi khắp nhân gian, cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh tìm về giải thoát. Sáng ngày rằm tháng 4 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 13/05/2014). Hòa trong không khí cả nước hân hoan đón mừng ngày Phật đản, rất đông chư Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi đã huân tập về Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ Phật đản PL 2558-DL 2014.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: khóa 2 - Bài Thứ 8: Tứ Nhiếp Pháp

15 DAYS AGO
Phật học phổ thông: khóa 2 - Bài Thứ 8: Tứ Nhiếp Pháp

HT. Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Tu hạnh lợi tha nhiếp hóa chúng sinh là bổn phận của Bồ Tát.  Ðức Phật ra đời nhằm mục đích cứu đôĩ chúng sinh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Người Phật tử theo dấu chân Phật tất phải tập làm những gì đức Phật đã làm. Trong khi tu hành, Phật tử không bao giờ nên quá chú trọng đến mình mà quên người, không nên chỉ lo giác ngộ cho mình mà không tìm cách giác ngộ cho người. Trong đạo Phật, mình với người là một khối, mình không khác người, không thể phân chia ra được. Càng lo tự lợi chừng nào lại càng đi ngươch với sự tu hành chừng ấy. Trái lại, càng hy sinh cho người, càng chú trọng đến lợi tha, lịa càng mau chứng ngộ chừng ấy.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

LỜI CHỈ DẠY CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ MÙA AN CƯ NĂM 2014

1 MONTHS AGO
LỜI CHỈ DẠY CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ MÙA AN CƯ NĂM 2014

Cùng tất cả Tăng Ni,

Mỗi năm trước mùa An cư kiết hạ, Tăng Ni về đây đảnh lễ cầu tôi chỉ dạy pháp yếu, quý vị nương theo đó tu học cho được kết quả tốt đẹp. Hôm nay tôi nhắc lại một số điều cần thiết, chư Tăng Ni nhớ ghi và hành trì, sao cho xứng đáng một mùa an cư có ý nghĩa.

Lâu nay chúng ta tu thiền, lấy kinh Bát-nhã làm nền tảng, tức là phải đạt được lý Không thì mới thấu được lý thiền. Phật dạy rất rõ ràng, chúng ta có thân tứ đại, thân bằng quyến thuộc, có nhà cửa, chùa chiền v.v... Tất cả những thứ đó đối với người hiểu sâu đạo lý đều là giả. Người thấu đáo tường tận lý Bát-nhã thì không thấy có một pháp thật ở giữa thế gian này.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Vững tiến

11 DAYS AGO
Vững tiến

Chúng ta đã gan dạ phát tâm xuất gia, thệ nguyện phát túc siêu phương, trên cầu Phật đạo, dưới cứu vớt muôn loài. Đây không phải là chí nguyện nhỏ mà là đại hạnh, đại nguyện. Phải là những con người xuất cách, mang tâm hồn lớn đi vào đời mới dám nghĩ dám làm như thế. Ý thức rõ điều này sẽ giúp chúng ta không đánh mất định hướng và bản hoài của mình trong suốt một đời tu hành.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

TỈNH MỘNG

1 MONTHS AGO
TỈNH MỘNG

Đây xin kể một câu chuyện Tỉnh Mộng để cùng nhắc nhở tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này đều giống như giấc mộng.

Ngày xưa, ở miền bắc Ấn Độ có một vị hoàng tử rất thông minh. Vừa lớn thì gặp được nhân duyên vua cha có thỉnh vị A-lahán vào nội cung thuyết pháp. Vị hoàng tử vừa nghe âm thanh của vị A-la-hán, tuy chưa từng gặp gỡ mà dường như đã quen nhau. Tình thầy trò từ trước đến nay đủ duyên gặp lại. Hoàng tử quyết chí xin vua cha được xuất gia theo thầy làm đệ tử tu hành. Vua và hoàng hậu là những vị mến mộ Phật pháp, nên chấp thuận cho hoàng tử theo vị A-la-hán tu học.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Tham Ái: 7- Xạ Thủ Trẻ Tài Ba

-1 DAYS AGO

Người tà ý nhiếp phục...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại Kỳ viên, liên quan đến thầy Tỳ-kheo trẻ tên Culla dhanuggaha Pandita, có nghĩa là chàng xạ thủ tài ba.

Một hôm, một thầy Tỳ-kheo trẻ đến lượt đi nhận thức ăn cúng dường, cầm bát cháo về đến trai đường thấy hết nước uống. Thầy vào nhà đàn việt xin. Trong nhà lại có côn gái trẻ vừa trông thấy thầy Tỳ-kheo liền đem lòng luyến ái, cô nói:


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ-XÁ-LỢI-PHẤT

1 MONTHS AGO
KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ-XÁ-LỢI-PHẤT

HT. Thích Thanh Từ - giảng

Chánh văn:

Khi ấy trưởng giả Duy-ma-cật tự nghĩ, nằm bệnh trên giường, Thế Tôn là đấng đại từ, đâu chẳng thương xót.

Phật biết ý ông Duy-ma-cật, liền bảo ngài Xá-lợi-phất:

- Ông hãy đi đến thăm bệnh ông Duy-ma-cật.


xem tiếp

Pháp Lữ

Thiền Trúc Lâm Yên Tử - Dòng thiền Việt Nam

19 HOURS AGO
Thiền Trúc Lâm Yên Tử - Dòng thiền Việt Nam

Chánh tấn Tuệ  

Lịch sử thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 

Thiền phái Trúc Lâm xuất hiện cách chúng ta hơn 8 thế kỷ. Do sử liệu Thiền tông Việt Nam bị thất lạc nhiều, nên hiện nay chúng ta chỉ có được một cái nhìn sơ lược về thiền phái Trúc Lâm.

Trong cuốn Thiền Sư Việt Nam, với các tư liệu tìm thấy, Hòa thượng Thanh Từ ghi nhận thời kỳ đầu của thiền phái với 8 vị thiền sư: Thiền sư Thông Thiền, Tức Lự, Ứng Thuận, Tiêu Dao, Huệ Trung, Trúc Lâm, Pháp Hoa và Huyền Quang. Thời kỳ này trải dài từ đầu thế kỷ 13 đến gần giữa thế kỷ 14. Chư vị Trúc Lâm, Pháp Loa, Huyền Quang được tôn làm Tam tổ Trúc Lâm. Trong đó Trúc Lâm Đại Đầu Đà (vua Trần Nhân Tông) là Sơ tổ.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Suối Nguồn

6 DAYS AGO
Suối Nguồn

 

Chánh Hòa Minh/ Quang Hải / Hạnh Nguyện

 


Dứt duyên ngũ dục, tham sân…
Trang nghiêm giới luật… tâm thân an nhàn
Sáng thông tỏ rõ đôi đàng
Cái chi sở đắc, chẳng màng… dứt luôn
Suối nguồn Phật pháp trào tuôn
Đem mà tưới mát vạn muôn hữu tình
 


xem tiếp