headertvtc

Phatdan2015 Mong
 Video -Lễ Quy Y tại Thiền viện Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác

14 DAYS AGO
Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác

Sáng ngày 10/05/2015 (nhằm ngày 22 tháng 3 năm Ất Mùi), được sự đồng thuận của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và chánh quyền các cấp, Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng và đúc Đại hồng chung thiền viện Trúc Lâm Đại Giác (tổ 6, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai). Buổi lễ có sự chứng minh của Chư Tôn Đức Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử và đại đện chánh quyền từ trung ương đến địa phương.


xem tiếp

BannerPhatdan2015

Đại Lễ Phật Đản

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT

1 YEAR AGO
ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT

HT Thích Nhật Quang

Hôm nay là ngày kỷ niệm đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh lần thứ 2541, quý Phật tử về chùa mừng đại lễ Phật đản, để tưởng nhớ đến đức Giáo Chủ của chúng ta, chúng tôi xin được nhắc lại vài nét về cuộc đời và sự giáo hóa của đức Phật.

Thứ nhất là về cuộc đời của đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là những đạo lý mà Ngài đã chứng nghiệm được sau khi từ bỏ lợi dưỡng dục lạc thế gian. Điểm sau cùng tôi muốn nêu lên là tinh thần tu hành của người Phật tử đối với đạo lý Phật dạy qua con đường Thiền.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Bài Thứ 10: Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Bát Chánh Ðạo

-1 DAYS AGO
Bài Thứ 10: Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Bát Chánh Ðạo

HT Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Trong 37 món trợ đạo, Bát Chánh đạo là một pháp môn chính, được nhắc nhở đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Ðạo đế là người ta liên tưởng đến Bát Chánh đạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng Ðạo đế với Bát Chánh đạo là một.

Sở dĩ Bát Chánh đạo được xem là pháp môn chính của Ðạo đế, vì pháp môn nầy rất đầy đủ có thể bao gồm được các pháp môn khác của Ðạo đế. Nó rất phù hợp với mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi phương sở; đối với Tiểu Thừa cũng như Ðại Thừa, người Ðông phương cũng như Tây phương ai ai cũng đều công nhận giá trị hoàn toàn cao cả của Bát Chánh đạo, và đều áp dụng pháp môn nầy trong sự tu hành của mình để doạn trừ phiền não khổ đau, hầu bước lên con đường giải thoát, an vui, tự tại.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Con đường đi đến Phật đạo

2 DAYS AGO
Con đường đi đến Phật đạo

Tất cả chúng ta tu ai cũng sợ vọng tưởng dấy khởi, cho nên vọng khởi là liền bỏ, liền dẹp. Khi bỏ dẹp rồi, lúc đó nói mình không còn vọng tưởng. Nhưng chú thứ hai thứ ba trồi lên rồi bỏ dẹp… cứ làm như vậy suốt buổi có mệt không? Quả là còn nhọc hơn mấy người nông phu cuốc đất ngoài đồng nữa, phải không?

Ra đồng cuốc đất, giở cuốc lên cuốc xuống, làm mệt đứng chống cuốc thở, ngó trời ngó mây chơi. Còn mình ngồi đó, một giờ hai giờ có dám nghỉ đâu. Lúc nào cũng phải dòm chừng, hết chú này tới chú khác trồi lên liên miên. Một hai giờ đồng hồ không nghỉ chút nào hết.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ HOÀNG BÁ DẠY

11 DAYS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN -  THIỀN SƯ HOÀNG BÁ DẠY

RÚT GỌN LỜI DẠY CHƯ TỔ

Phần này, tôi không ghi lại những lời cao siêu của chư Tổ, chỉ rút ra những chỗ thực hành công phu khẩn thiết. Lại rút gọn những chuyện cốt yếu cho tiện hằng ngày đọc qua để kích lệ thân tâm.

1. THIỀN SƯ HỒNG BÁ DẠY

Về trước tu tập nếu chưa thấu triệt, một phen lưỡi hái tử thần kề cổ, sẽ thấy trăm mối rối ren.

Ngài cảnh cáo, nếu chúng ta tu tập không đắc lực, chưa thấu triệt, thì một phen lưỡi hái tử thần kề cổ sẽ thấy rối ren. Lưỡi hái tử thần kề cổ như thế nào?

Chắc rằng huynh đệ cũng có sự trải nghiệm này rồi. Như các cụ lớn tuổi ở Lâm Viên Niết-bàn, hôm nào có bác sỹ về Thiền viện chẩn mạch, xét nghiệm, họ báo cho biết các cụ có khối u trong gan. Đây là lưỡi hái bằng thép, khó có thứ gì làm cho nó rỉ sét. Nghe như vậy bệnh nhân đã bủn rủn rồi! Bây giờ phải trị như thế nào, thuốc men ở đâu, làm sao? v.v... Thế là  thời khóa tu tập không còn áp dụng được, cũng không ăn được, không ngủ được, không còn muốn làm gì và cũng không có gì đáng để làm nữa. Tiếp tục như thế cho tới khi nào mọi việc kết thúc. Lúc ấy thầy tổ, người thân có khuyên nhắc bao nhiêu cũng khó mà yên lòng, khó gầy dựng được nếp sống an ổn.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

Hồi đầu thị ngạn

7 YEARS AGO
Hồi đầu thị ngạn

I. ĐỊNH NGHĨA
“HỒi ĐẦU”: là quay đầu trở lại hay xoay đầu trở lại. “Thị ngạn”: chính ngay đó là bờ mé. Đây là một câu người học Phật thường nghe nói, song ý nghĩa ngầm chứa trong đó không dễ gì hiểu hết một cách hời hợt được. Nói quay đầu lại, nhưng là bờ mé gì? Chỗ này thì không thể NÓI SUÔNG, GIẢi THÍCH SUÔNG mà được, mà là MỘT SỰ THỂ NGHIỆM CHÂN THẬT ngay chính mình mới rõ suốt. Để rõ điểm này, xin dẫn chuỵên ngài Văn Thù Tư Nghiệp.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 1-Bà La Môn Ðại Hỉ

13 DAYS AGO

Hãy tinh tấn đoạn dòng ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Bà-la-môn Ðại Hỉ, Pasàdabahula.

Một hôm, sau khi nghe Phật thuyết pháp, một vị Bà-la-môn hoan hỉ đến nỗi từ đó đều đặn mỗi ngày ông thỉnh mười sáu vị Tỳ-kheo đến nhà cúng dường. Mỗi khi các thầy đến, ông ra đón, đỡ bình bát và mời:

- Xin cung thỉnh Ngài A-la-hán vào. Xin mời Ngài A-la-hán ngồi.


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: V- PHẨM VĂN THÙ THĂM BỆNH

19 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: V- PHẨM VĂN THÙ THĂM BỆNH

HT. Thích Thanh Từ giảng

Chánh văn:

Khi ấy Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi:
- Ông đi đến thăm bệnh ông Duy-ma-cật.
Ngài Văn-thù-sư-lợi bạch Phật rằng:
- Bạch Thế Tôn! Bậc thượng nhân kia khó mà đối đáp được vì đã thâm đạt được thật tướng, khéo nói pháp yếu, biện tài thông suốt, trí tuệ vô ngại, tất cả các pháp thức của Bồ-tát thảy đều biết hết, những bí tàng của chư Phật không chỗ nào mà chẳng nhập, hàng phục các chúng ma và được thần thông du hý, trí tuệ phương tiện kia đều đã vượt qua. Tuy nhiên con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông.


xem tiếp

Pháp Lữ

DỪNG LẠI…DỪNG LẠI…ĐÔI PHÚT GIÂY

11 DAYS AGO
DỪNG LẠI…DỪNG LẠI…ĐÔI PHÚT GIÂY

Viên Hội

Này, Gotama!
Thôi hãy dừng lại!...
Ta đã dừng lại, đã lâu, lâu lắm rồi…
Chỉ ngươi chưa dừng lại…, hỡi Vô Não đáng thương!

Tướng cướp Vô Não sau khi mệt nhoài vì cố chạy đuổi theo đức Phật, chạy mãi, chạy mãi mà lạ quá, vẫn không thể nào bắt kịp được vị sa-môn đang từng bước khoan thai trên con đường vắng vẻ trước mặc, y đành lên tiếng gọi đức Phật dừng lại.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Trúc Lâm Chân Xuân

8 DAYS AGO
Trúc Lâm Chân Xuân

 

Phổ Tâm   

 

Sương cam lồ phớt nhẹ
Tươi mát người lắng nghe
Tùng thông khe khẽ thở
Vững chãi lìa ong ve.

Căn cơ chưa đồng nhất
Tâm giác ngộ trùm khắp
Chậm nhanh do nhận biết
Trúc Lâm chân xuân gặp.

Ngày ba thời thiền tọa
Thường tỉnh dụng công buông
Cháo cơm ngày hai buổi
Ba y áo làm khuôn.

Sơn tăng nối đuốc Tổ
Định tuệ thường rõ chỗ
Phật tử qui Tam bảo
Tâm từ bi cửa "Vô".

Vô môn giải thoát môn
Thiền Tổ đồng Thế Tôn
Chỉ bày và vạch lối
Con Phật ngộ tiệm đốn.

Trúc Lâm xuân muôn thuở
Việc nhà sáng chẳng mơ
Chưa từng đi và đến
Nắm tay Phật, Tổ về.


xem tiếp